Basiscertificaat Marifonie

2 lesavonden 19.30-22.00 uur
+ bezoek Verkeerscentrale van de Rijkswaterstaat te Dordrecht.

22 maart 19.00 – 21.30 uur. (datum en tijd moet nog afgestemd worden met de verkeersleiding van de Rijkswaterstaat te Dordrecht)

Cursuslocatie: Roeisociëteit van de K.D.R&Z.V aan het Wantij, Wantijpark 2 3312 AV Dordrecht
Cursusleider: Kees van Veen, (gecertificeerd cursusleider)

De kosten zijn:
Cursusgeld €50,-
Administratiekosten €3,-

Cursusboek ANWB (zelf aanschaffen) € 17,95 (2016) “Cursusboek Marifonie” (laatste druk).
Examenkosten (Vamex) €61,- (2016)
Info examen zie verder bij Algemene Informatie examens Vaarbewijs en Marifonie

* Aanmelden uiterlijk voor 12 maart 2017

De marifoon is je veiligheidsmiddel bij uitstek.
Je ontvangt meteorologische waarschuwingen. En je overlegt met andere schepen bij gevaar voor aanvaring. Je kunt hulp inroepen in geval van nood. En bij het passeren van sluizen en bruggen en het zoeken van een ligplaats in een jachthaven overleg je via de marifoon met de sluis- of brugwachters en de havenmeester.

Op een schip, voorzien van een marifoon, moet tenminste één persoon aan boord zijn die in het bezit is van een bedieningscertificaat. De overige opvarenden mogen onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de bezitter van het certificaat de marifoon bedienen.

De vergunning is afgeschaft. Vanaf 1 januari 2016 kost het registreren van een marifoon €31 per jaar. Dit bedrag betaal je voor één registratie en het maakt niet uit hoeveel marifoons onder deze registratie vallen.

Wat leer je?
Voorschriften, procedures en techniek van de maritieme communicatie.Tevens wordt georganiseerd een bezoek aan de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Het in de praktijk zien hoe een verkeerspost ”werkt” is een zeer leerzame aanvulling op deze cursus.

Geeft je recht
Tot het bedienen van VHF – Radio – Telefonie apparatuur met automatische vermogens reductie.