Cursussen

Hieronder staan alle cursussen die in 2020 en 2021 worden gegeven.


 • Klein Vaarbewijs I

  Wie zich op het water begeeft is het voor de algemene- en voor eigen veiligheid altijd  raadzaam over voldoende basiskennis van de relevante wetten, reglementen en te nemen veiligheidsmaatregelen te beschikken. KDR&ZV adviseert, ook als je niet onder de vaarbewijsplicht valt, de cursus Klein Vaarbewijs 1 te volgen en af te sluiten met een examen.

  Het volgen van deze cursus is dus ook van belang voor roeiers die op de rivieren roeien

  Start is op woensdag 6 oktober 2021.

  Vervolgavonden zijn op woensdag 13, 20 en 27 oktober en 3 november 2021.
  Cursuslocatie : Roeisociëteit van de K.D.R&Z.V aan het Wantij, Wantijpark 2  3312 AV Dordrecht.
  Cursusleider: Kees van Veen, (gecertificeerd cursusleider)
  De kosten zijn: Cursusgeld €75, -. Administratiekosten € 2,-

  Cursusboek (zelf aanschaffen) “Leidraad voor het Vaarbewijs 1 en 2”, auteur Richard Vooren
  Laatste druk € 20,99. Te koop bij diverse webwinkels (vaarwinkel.nl / bol.com)

  Examens worden afgenomen door CBR à € 44,45 (2021).

  * Aanmelden uiterlijk voor 18 september 2021.

  Wat leer je?
  De manoeuvreer eigenschappen van een schip, de veiligheid en de betonning, het berekenen van waterdiepten en brughoogten, de betekenis van het weerbericht, op de binnenwateren geldende reglementen en de voorrangsregels op de binnenwateren. Verlichting van schepen. Aanleggen, afvaren, man over boord.

  Heb je nodig
  Als je niet beroepsmatig vaart en een schip langer dan 15 meter wilt varen, of als je met een waterscooter, jetski, rubberboot / bij bootje of motorboot wilt varen van minder dan 15 meter, maar die een snelheid van meer dan 20 km per uur kan bereiken.

  Geeft je recht
  Te varen op rivieren, kanalen en meren, met uitzondering van de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (incl. Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

  Het Klein Vaarbewijs is verplicht voor:
  pleziervaartuigen met een lengte van 15 tot 25 meter  en motorboten korter dan 15 meter, die sneller kunnen dan 20 kilometer per uur door het water, hieronder vallen ook jetski’s en andere typen waterscooters.

 • Klein Vaarbewijs II

  6 lesavonden 19.30 – 22.00 uur

  Het volgen van deze cursus is ook van belang voor roeiers die op groot water en op zee roeien.

  Start is op woensdag 12 januari 2022.

  Vervolgavonden zijn op woensdag  19, 26 januari en 2, 9, 16 februari 2022.
  Cursuslocatie: Roeisociëteit van de K.D.R&Z.V aan het Wantij, Wantijpark 2  3312 AV Dordrecht.
  Cursusleider: Kees van Veen, (gecertificeerd cursusleider)
  De kosten zijn: Cursusgeld € 80,-. Administratiekosten € 2,-

  Cursusboek (zelf aanschaffen) “Leidraad voor het Vaarbewijs 1 en 2”, auteur Richard Vooren
  Laatste druk € 20,99. Te koop bij diverse webwinkels (vaarwinkel.nl / bol.com)

  Bretonse plotterliniaal  vanaf € 20,-. Eenvoudige (Kaart) passer vanaf € 5,-
  Te koop bij ANWB/Bruna en div. webwinkels

  Examens worden afgenomen door CBR à € 52,90 (2021).

  * Aanmelden uiterlijk voor 10 december 2021.

  Wat leer je?
  De wettelijke bepalingen voor zover deze van belang zijn voor de veiligheid van de vaart op de Westerschelde, de Eems, en de Dollard. Navigatie, meteorologie, koers – en plaatsbepaling, nautische bescheiden.

  Geeft je recht
  Te varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (incl. Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

  Om in het bezit te komen van het Klein Vaarbewijs II dient u het KVB1 en het KVB2 examen te behalen.

  * Het Klein Vaarbewijs 1+2  is tevens een International Certificate of Competence (ICC) inland and coastal waters.

  *Het International Certificate of Competence (ICC) wordt in Nederland niet meer als los document afgegeven, maar is sinds 2010 geïntegreerd met het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs


 • Workshop Knopen en splitsen

  2 avonden 19.30 – 22.00 uur

  Mocht er een groep van minimaal 8 personen graag deze cursus willen volgen, dan kan in overleg met de cursusleider deze cursus weer gepland worden.

  Cursuslocatie: Roeisociëteit van de K.D.R&Z.V aan het Wantij, Wantijpark 2  3312 AV Dordrecht.

  Cursusleider: Ton den Boon

  De kosten zijn: Cursusgeld  € 10 – . Inclusief  Syllabus en touw om te oefenen.

  Onderwerpen 1e avond
  Het touwwerk en zijn eigenschappen, gebruik en onderhoud van het touw, het belang van goed knoop en steekwerk, doornemen van de belangrijkste knopen en steken, praktijkgedeelte (met elkaar oefenen).

  Onderwerpen  2e avond
  Vragen behandelen van de 1e avond, eenvoudig splitsen en bezetten, het te gebruiken gereedschap, praktijkgedeelte.


 • Opfriscursus Klein Vaarbewijs I en II

  De cursus wordt gegeven op woensdagavond 2 maart 2022.

  1 avond 19.30 – 22.00 uur

  Cursuslocatie: Roeisociëteit van de K.D.R&Z.V aan het Wantij, Wantijpark 2  3312 AV Dordrecht.
  Cursusleider: Kees van Veen, (gecertificeerd cursusleider)
  De kosten zijn: Cursusgeld  € 10,-

  *Aanmelden uiterlijk voor 20 februari 2022.

  Wat wordt er behandeld?
  Alle belangrijke zaken van de leerstof Klein vaarbewijs I en II worden nog eens doorgenomen en de laatste nieuwe regels en veranderingen worden besproken.


 • Basiscertificaat Marifonie

  2 lesavonden 19.30 – 22.00 uur

  Start is op woensdag 10 november 2021.
  Vervolgavond is op woensdag 17 november 2021.

  Bezoek aan de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat te Dordrecht.

  (datum en tijd moet nog afgestemd worden met de verkeersleiding van de Rijkswaterstaat te Dordrecht )

  Cursuslocatie: Roeisociëteit van de K.D.R&Z.V aan het Wantij, Wantijpark 2  3312 AV Dordrecht.
  Cursusleider: Kees van Veen, (gecertificeerd cursusleider)
  De kosten zijn: Cursusgeld  € 55, -. Administratiekosten € 3,-

  Cursusboek ANWB “Cursusboek Marifonie” (zelf aanschaffen) € 19,95 (2019)
  Examenkosten  € 71 (2021). Marifonie examens worden namens en onder toezicht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Telecom / DGG) afgenomen .

  * Aanmelden uiterlijk voor 23 oktober 2021.

  De marifoon is je veiligheidsmiddel bij uitstek.
  Je ontvangt meteorologische waarschuwingen. En je overlegt met andere schepen bij gevaar voor aanvaring. Je kunt hulp inroepen in geval van nood. En bij het passeren van sluizen en bruggen en het zoeken van een ligplaats in een jachthaven overleg je via de marifoon met de sluis- of brugwachters en de havenmeester.

  Op een schip, voorzien van een marifoon, moet tenminste één persoon aan boord zijn die in het bezit is van een bedieningscertificaat. De overige opvarenden mogen onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de bezitter van het certificaat de marifoon bedienen.

  De vergunning is afgeschaft. Vanaf 1-01-2016 kost het registreren (bij https://www.agentschaptelecom.nl) van een marifoon 31 euro per jaar.

  Dit bedrag betaal je voor één registratie en het maakt niet uit hoeveel marifoons onder deze registratie vallen.

  Wat leer je?
  Voorschriften, procedures en techniek van de maritieme communicatie.Tevens wordt georganiseerd een bezoek aan de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Het in de praktijk zien hoe een verkeerspost ”werkt” is een zeer leerzame aanvulling op deze cursus.

  Geeft je recht
  Tot het bedienen van VHF – Radio – Telefonie apparatuur met automatische vermogens reductie.

  Met een Basiscertificaat Marifonie mag u op Nederlandse schepen op binnenwateren en kustwateren een marifoon bedienen. Een draagbare marifoon (portofoon) bedienen die geprogrammeerd is met ATIS mag ook. Het gebruik van AIS valt eveneens onder het Basiscertificaat.


 • Algemene Informatie

  Inschrijving:
  Na uiterste * Aanmelddatum ontvangt de cursist bevestiging van inschrijving en nadere administratieve gegevens omtrent zijn / haar cursus.

  Het doorgaan van de cursus:
  De cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname , ±10 deelnemers per cursus.

  Vaarbewijs : Om het Klein Vaarbewijs te verkrijgen dient men minimaal 18 jaar te zijn en te voldoen aan bepaalde (minimale) medische eisen. Men kan wel eerder de cursussen en het examen doen, maar pas bij 18 jaar ontvangt men het getuigschrift. Het certificaat is onbeperkt geldig.

  Marifonie: Voor het deelnemen aan het examen voor het Basiscertificaat Marifonie moet men tenminste 16 jaar oud zijn. Heeft men dit examen goed afgerond dan ontvangt men een getuigschrift. Hierna kan men het ”Bedieningscertificaat” aanvragen à kosten  € 30, – (2019).
  Het certificaat is onbeperkt geldig.

  Aanmelden/info van de cursussen:
  Coördinator: Marius Prevoo
  e-mail :
  cursussen@kdrzv.nl
  Tel: 078-6124231 • Nieuws