Cursussen

Hieronder staan alle cursussen die in 2019 en 2020 worden gegeven.


 • Klein Vaarbewijs I

  Wie zich op het water begeeft is het voor de algemene- en voor eigen veiligheid altijd  raadzaam over voldoende basiskennis van de relevante wetten, reglementen en te nemen veiligheidsmaatregelen te beschikken. KDR&ZV adviseert, ook als je niet onder de vaarbewijsplicht valt, de cursus Klein Vaarbewijs 1 te volgen en af te sluiten met een examen.

  Het volgen van deze cursus is dus ook van belang voor roeiers die op de rivieren roeien

  Start is op woensdag 9 oktober 2019.

  Vervolgavonden zijn op woensdag  23 en 30 oktober en 6  en 13 november 2019.
  Cursuslocatie : Roeisociëteit van de K.D.R&Z.V aan het Wantij, Wantijpark 2  3312 AV Dordrecht.
  Cursusleider: Kees van Veen, (gecertificeerd cursusleider)
  De kosten zijn: Cursusgeld €70, -. Administratiekosten € 2,-

  Cursusboek (zelf aanschaffen) “Leidraad voor het Vaarbewijs 1 en 2”, auteur Richard Vooren
  11e druk € 19,99 (2019). Te koop bij ANWB/Bruna en div. webwinkels (vaarwinkel.nl / bol.com)

  Examenkosten (Vamex) à € 42, – (2019). Info examen zie verder bij “Algemene Informatie”.

  * Aanmelden uiterlijk voor 27 september 2019.

  Wat leer je?
  De manoeuvreer eigenschappen van een schip, de veiligheid en de betonning, het berekenen van waterdiepten en brughoogten, de betekenis van het weerbericht, op de binnenwateren geldende reglementen en de voorrangsregels op de binnenwateren. Verlichting van schepen. Aanleggen, afvaren, man over boord.

  Heb je nodig
  Als je niet beroepsmatig vaart en een schip langer dan 15 meter wilt varen, of als je met een waterscooter, jetski, rubberboot / bij bootje of motorboot wilt varen van minder dan 15 meter, maar die een snelheid van meer dan 20 km per uur kan bereiken.

  Geeft je recht
  Te varen op rivieren, kanalen en meren, met uitzondering van de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (incl. Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

  Het Klein Vaarbewijs is verplicht voor:
  pleziervaartuigen met een lengte van 15 tot 25 meter  en motorboten korter dan 15 meter, die sneller kunnen dan 20 kilometer per uur door het water, hieronder vallen ook jetski’s en andere typen waterscooters.


 • Motorkennis/Dieseltechniek

  6 avonden 19.30-22.00 uur

  In 2020 WORDT DEZE CURSUS WEER IN ONS PROGRAMMA OPGENOMEN. De standaard gegevens zijn:

  Start is op woensdag — november 2020

  Vervolgavonden zijn op woensdag  — nov. — dec. 2019. Op een van deze data wordt een bezoek aan een scheepsmotorenbedrijf georganiseerd àdan aan het eind van de middag. Wordt door de cursusleider geregeld.

  Cursuslocatie : Havensociëteit van de K.D.R&Z.V Houttuinen 27-29  3311 CE Dordrecht.
  Cursusleider:
  De kosten zijn: Cursusgeld   € 55, – (2015) . Administratiekosten € 2,-
  Syllabus (van cursusleider):  € 20,- (2015)

  * Aanmelden uiterlijk voor  — oktober

  Wat leer je?
  Theorie motortechniek, de werking van de motor, smeer, koel -en brandstofsysteem, vervangen van olie en oliefilter, preventief onderhoud, elektrotechniek, aandrijving, het zomer en winterklaar maken. Op de motor moet je blindelings kunnen vertrouwen. Periodiek onderhoud en enig begrip van de werking ervan is dan ook absoluut noodzakelijk. Op deze cursus leer je die noodzakelijke basiskennis.


 • Klein Vaarbewijs II

  6 lesavonden 19.30 – 22.00 uur

  Het volgen van deze cursus is ook van belang voor roeiers die op groot water en op zee roeien.

  Start is op woensdag 8 januari 2020.

  Vervolgavonden zijn op woensdag 15, 22, 29   januari en 5, 12  februari 2020.
  Cursuslocatie: Roeisociëteit van de K.D.R&Z.V aan het Wantij, Wantijpark 2  3312 AV Dordrecht.
  Cursusleider: Kees van Veen, (gecertificeerd cursusleider)
  De kosten zijn: Cursusgeld € 80,-. Administratiekosten € 2,-

  Cursusboek (zelf aanschaffen) “Leidraad voor het Vaarbewijs 1 en 2”, auteur Richard Vooren
  11e druk € 19,99 (2019). Te koop bij ANWB/Bruna en div. webwinkels (vaarwinkel.nl / bol.com)

  Bretonse plotterliniaal  vanaf € 14,95. Kaartpasser vanaf € 8,99
  Te koop bij ANWB/Bruna en div. webwinkels

  Examenkosten (Vamex)à € 50, – (2018). Info examen zie verder bij “Algemene Informatie”.

  * Aanmelden uiterlijk voor 15 december 2019.

  Wat leer je?
  De wettelijke bepalingen voor zover deze van belang zijn voor de veiligheid van de vaart op de Westerschelde, de Eems, en de Dollard. Navigatie, meteorologie, koers – en plaatsbepaling, nautische bescheiden.

  Geeft je recht
  Te varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (incl. Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

  Om in het bezit te komen van het Klein Vaarbewijs II dient u het KVB1 en het KVB2 examen te behalen.

  * Het Klein Vaarbewijs 1+2  is tevens een International Certificate of Competence (ICC) inland and coastal waters.

  *Het International Certificate of Competence (ICC) wordt in Nederland niet meer als los document afgegeven, maar is sinds 2010 geïntegreerd met het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs


 • Workshop Knopen en splitsen

  Deze cursus vervalt dit jaar (maart 2020)

  Mocht er een groep van minimaal 8 personen graag deze cursus willen volgen, dan kan in overleg met de cursusleider deze cursus weer gepland worden.

  Cursuslocatie: Roeisociëteit van de K.D.R&Z.V aan het Wantij, Wantijpark 2  3312 AV Dordrecht.

  Cursusleider: Ton den Boon

  De kosten zijn: Cursusgeld  € 10 – . Inclusief  Syllabus en touw om te oefenen.

  *Aanmelden voor 22 februari 2020.
  2 avonden van 19.30 – 22.00 uur

  Onderwerpen 1e avond
  Het touwwerk en zijn eigenschappen, gebruik en onderhoud van het touw, het belang van goed knoop en steekwerk, doornemen van de belangrijkste knopen en steken, praktijkgedeelte (met elkaar oefenen).

  Onderwerpen  2e avond
  Vragen behandelen van de 1e avond, eenvoudig splitsen en bezetten, het te gebruiken gereedschap, praktijkgedeelte.


 • Opfriscursus Klein Vaarbewijs I en II

  De cursus wordt gegeven op donderdagavond 5 maart 2020.
  1 avond van 19.30 – 22.00 uur

  Cursuslocatie: Roeisociëteit van de K.D.R&Z.V aan het Wantij, Wantijpark 2  3312 AV Dordrecht.
  Cursusleider: Kees van Veen, (gecertificeerd cursusleider)
  De kosten zijn: Cursusgeld  € 8,-

  *Aanmelden uiterlijk voor 22  februari 2020.

  Wat wordt er behandeld?
  Alle belangrijke zaken van de leerstof Klein vaarbewijs I en II worden nog eens doorgenomen en de laatste nieuwe regels en veranderingen worden besproken.


 • Basiscertificaat Marifonie

  Start is op woensdag 18 maart 2020.
  Vervolgavond is op woensdag 25 maart 2020.

  Bezoek aan de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat te Dordrecht  is gepland op

  vrijdagavond 27 maart 19.00 tot 21.30 uur

  (datum en tijd moet nog afgestemd worden met de verkeersleiding van de Rijkswaterstaat te Dordrecht )

  Cursuslocatie: Roeisociëteit van de K.D.R&Z.V aan het Wantij, Wantijpark 2  3312 AV Dordrecht.
  Cursusleider: Kees van Veen, (gecertificeerd cursusleider)
  De kosten zijn: Cursusgeld  € 50, -. Administratiekosten € 3,-

  Cursusboek ANWB “Cursusboek Marifonie” (zelf aanschaffen) € 19,95 (2019)
  Examenkosten (Vamex)à € 68, – (2019). Info examen zie verder bij “Algemene Informatie”.

  * Aanmelden uiterlijk voor 8 maart 2020.

  De marifoon is je veiligheidsmiddel bij uitstek.
  Je ontvangt meteorologische waarschuwingen. En je overlegt met andere schepen bij gevaar voor aanvaring. Je kunt hulp inroepen in geval van nood. En bij het passeren van sluizen en bruggen en het zoeken van een ligplaats in een jachthaven overleg je via de marifoon met de sluis- of brugwachters en de havenmeester.

  Op een schip, voorzien van een marifoon, moet tenminste één persoon aan boord zijn die in het bezit is van een bedieningscertificaat. De overige opvarenden mogen onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de bezitter van het certificaat de marifoon bedienen.

  De vergunning is afgeschaft. Vanaf 1-01-2016 kost het registreren (bij https://www.agentschaptelecom.nl) van een marifoon 31 euro per jaar.

  Dit bedrag betaal je voor één registratie en het maakt niet uit hoeveel marifoons onder deze registratie vallen.

  Wat leer je?
  Voorschriften, procedures en techniek van de maritieme communicatie.Tevens wordt georganiseerd een bezoek aan de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Het in de praktijk zien hoe een verkeerspost ”werkt” is een zeer leerzame aanvulling op deze cursus.

  Geeft je recht
  Tot het bedienen van VHF – Radio – Telefonie apparatuur met automatische vermogens reductie.

  Met een Basiscertificaat Marifonie mag u op Nederlandse schepen op binnenwateren en kustwateren een marifoon bedienen. Een draagbare marifoon (portofoon) bedienen die geprogrammeerd is met ATIS mag ook. Het gebruik van AIS valt eveneens onder het Basiscertificaat.


 • Algemene Informatie

  Inschrijving:
  Na uiterste * Aanmelddatum ontvangt de cursist bevestiging van inschrijving en nadere administratieve gegevens omtrent zijn / haar cursus.

  Het doorgaan van de cursus:
  De cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname , ±10 deelnemers per cursus.

  Examens:
  Vaarbewijs – en  Marifonie examens worden namens en onder toezicht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Telecom / DGG) afgenomen door de Stichting VAMEX.

  VAMEX is een samenwerkingsverband van een aantal watersportorganisaties , Kon.Ned.Toeristenbond ANWB, het Watersportverbond, Kon.Ned. Motorboot Club KNMC en Ned.Waterski en Wakeboard Bond NWWB.

  Per 1 april 2016 is de bestuurszetel van de ANWB overgenomen door de Reddingsbrigade Nederland.

  De examens worden per beeldscherm afgenomen.

  Een van de Vamex locaties waar de examens worden afgenomen is in Dordrecht,
  Korte Parallelweg 1 3311 JN Dordrecht.
  Als je geslaagd bent voor het vaarbewijsexamen kunt je direct na afloop van het examen het ” Klein Vaarbewijs” krijgen à kosten ( PIN € 20,-).
  Elke werkdag worden de examens afgenomen (9.30-16.00 uur). Eén maal per maand worden ook op zaterdag examens afgenomen.

  Informatie en Inschrijven via  à   www.vamex.nl

  Om het Klein Vaarbewijs te verkrijgen dient men minimaal 18 jaar te zijn en te voldoen aan bepaalde (minimale) medische eisen. Men kan wel eerder de cursussen en het examen doen, maar pas bij 18 jaar ontvangt men het getuigschrift.

  Voor het deelnemen aan het examen voor het Basiscertificaat Marifonie moet men tenminste 16 jaar oud zijn. Heeft men dit examen goed afgerond dan ontvangt men een getuigschrift. Hierna kan men het ”Bedieningscertificaat” aanvragen à kosten  € 30, – (2019).

  Het Certificaat is onbeperkt geldig.

  Diversen:
  Verlengen VAARBEWIJS is afgeschaft.
  Per 1 juli 2014 is de verplichte verlenging van het vaarbewijs op 70-jarige leeftijd wettelijk afgeschaft. Ook het daarna elke 5 jaar opnieuw verlengen van het vaarbewijs is niet langer meer nodig. Met deze wetswijziging is het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs dus onbeperkt geldig geworden. Dit geldt ook voor alle bestaande vaarbewijzen die voor 1 juli 2014 zijn afgegeven en nog een vervaldatum op het vaarbewijs hebben.

  Vanaf 1 januari 2016 is het papieren vaarbewijs niet langer geldig.
  Iedereen die nog niet heeft omgeruild heeft nog tot het einde van het jaar(december 2016) de tijd om zijn of haar papieren vaarbewijs gratis om te ruilen. Vanaf 1 januari (2017) is het papieren vaarbewijs dan niet meer geldig en riskeert de houder een boete als nog met het oude exemplaar gevaren wordt.

  Aanmelden/info van de cursussen:
  Coördinator: Marius Prevoo
  e-mail :
  cursussen@kdrzv.nl
  Tel: 078-6124231 • Corona informatie voor leden

  Klik hier om verder te lezen

 • Nieuws

 • Gastentocht