Cursussen

Hieronder staan alle cursussen die in 2022 en 2023 worden gegeven.


 • Klein Vaarbewijs I

  5 lesavonden 19.30 – 22.00 uur

  Wie zich op het water begeeft is het voor de algemene- en voor eigen veiligheid altijd  raadzaam over voldoende basiskennis van de relevante wetten, reglementen en te nemen veiligheidsmaatregelen te beschikken. KDR&ZV adviseert, ook als je niet onder de vaarbewijsplicht valt, de cursus Klein Vaarbewijs 1 te volgen en af te sluiten met een examen.

  Het volgen van deze cursus is dus ook van belang voor roeiers die op de rivieren roeien

  Start is op woensdag 12 oktober 2022

  Vervolgavonden zijn op woensdag 19, 26 oktober, 2 en 16  november 2022.
  Cursuslocatie
   : Roeisociëteit van de K.D.R&Z.V aan het Wantij, Wantijpark 2  3312 AV Dordrecht.
  Cursusleider: Kees van Veen, (gecertificeerd cursusleider)
  De kosten zijn: Cursusgeld € 78, -. Administratiekosten € 2,-

  Cursusboek (zelf aanschaffen) “Leidraad voor het Vaarbewijs 1 en 2”, auteur Richard Vooren
  Laatste druk € 20,99 (2022). Te koop bij diverse webwinkels (vaarwinkel.nl / bol.com)

  Examens worden afgenomen door CBR. Kosten: € 45,35 (2022).

  * Aanmelden uiterlijk voor 24 september 2022.

  Wat leer je?
  De manoeuvreer eigenschappen van een schip, de veiligheid en de betonning, het berekenen van waterdiepten en brughoogten, de betekenis van het weerbericht, op de binnenwateren geldende reglementen en de voorrangsregels op de binnenwateren. Verlichting van schepen. Aanleggen, afvaren, man over boord.

  Heb je nodig
  Als je niet beroepsmatig vaart en een schip langer dan 15 meter wilt varen, of als je met een waterscooter, jetski, rubberboot / bij bootje of motorboot wilt varen van minder dan 15 meter, maar die een snelheid van meer dan 20 km per uur kan bereiken.

  Geeft je recht
  Te varen op rivieren, kanalen en meren, met uitzondering van de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (incl. Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

  Het Klein Vaarbewijs is verplicht voor:
  pleziervaartuigen met een lengte van 15 tot 25 meter  en motorboten korter dan 15 meter, die sneller kunnen dan 20 kilometer per uur door het water, hieronder vallen ook jetski’s en andere typen waterscooters.

  Vaarbewijs : Om het Klein Vaarbewijs te verkrijgen dient men minimaal 18 jaar te zijn en te voldoen aan bepaalde (minimale) medische eisen. Men kan wel eerder de cursussen en het examen doen, maar pas bij 18 jaar ontvangt men het getuigschrift.

  Het certificaat is onbeperkt geldig.


 • Klein Vaarbewijs II

  6 lesavonden 19.30 – 22.00 uur

  Heb je nodig als je wilt varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, Oosterschelde, IJsselmeer (incl. Markermeer en IJmeer , Waddenzee. Eems en de Dollard.

  Het volgen van deze cursus is dus ook van belang voor roeiers die op groot water en op zee roeien

  Start is op woensdag 11 januari 2023.

  Vervolgavonden zijn op woensdag  18, 25 januari en  1, 8, 15 februari 2023.
  Cursuslocatie: Roeisociëteit van de K.D.R&Z.V aan het Wantij, Wantijpark 2  3312 AV Dordrecht.
  Cursusleider: Kees van Veen, (gecertificeerd cursusleider)
  De kosten zijn: Cursusgeld € 83,-. Administratiekosten € 2,-

  Examens worden afgenomen door CBR. Kosten € 53,95 (2022).

  Cursusboek (zelf aanschaffen) “Leidraad voor het Vaarbewijs 1 en 2”, auteur Richard Vooren
  Laatste druk € 20,99. Te koop bij diverse webwinkels (vaarwinkel.nl / bol.com)

  Lesmateriaal: Bretonse plotterliniaal  vanaf € 25,-. Eenvoudige (Kaart) passer vanaf € 5,-
  Te koop bij ANWB / Bruna en div. webwinkels,

  * Aanmelden uiterlijk voor 10 december 2022.

  Wat leer je?
  De wettelijke bepalingen voor zover deze van belang zijn voor de veiligheid van de vaart op de Westerschelde, de Eems, en de Dollard. Navigatie, meteorologie, koers – en plaatsbepaling, nautische bescheiden.

  Geeft je recht
  Te varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (incl. Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

  Certificaat Klein vaarbewijs
  Om in het bezit te komen van het Klein Vaarbewijs dient u het KVB1 en het KVB2 examen te behalen.

  Vaarbewijs : Om het Klein Vaarbewijs te verkrijgen dient men minimaal 18 jaar te zijn en te voldoen aan bepaalde (minimale) medische eisen. Men kan wel eerder de cursussen en het examen doen, maar pas bij 18 jaar ontvangt men het getuigschrift.

  Het certificaat is onbeperkt geldig.

  * Het Klein Vaarbewijs 1+2  is tevens een International Certificate of Competence (ICC) inland and coastal waters.


 • Workshop Knopen en splitsen

  2 lesavonden 19.30 – 22.00 uur

  De paalsteek, de mastworp, de platte knoop, de sjorring, de werpankersteek en hoeveel knopen en steken nog wel meer? Wij werken (veel) met lijnen. Je meert af, gebruikt het anker of je hijst de zeilen. Nu zijn de meeste knopen en steken wel bekend, maar ze worden niet altijd op de goede plaats gebruikt.

  Willen we op correcte wijze omgaan met de roei-, zeil – en motorboten dan is het noodzakelijk de kennis van het knopen op tijd “op te frissen”.

  Geïnteresseerd? Geef je op!
  Bij+/- 8 personen wordt deze cursus georganiseerd en in overleg wordt dan de datum vastgesteld.

  *Aanmelden. via e-mail :  cursussen@kdrzv.nl

  Cursuslocatie: Roeisociëteit van de K.D.R&Z.V aan het Wantij, Wantijpark 2  3312 AV Dordrecht.
  Cursusleider: Ton den Boon

  De kosten zijn: Cursusgeld  € 15 – . Inclusief  Syllabus en touw om te oefenen

  Onderwerpen 1e avond
  Het touwwerk en zijn eigenschappen, gebruik en onderhoud van het touw, het belang van goed knoop en steekwerk, doornemen van de belangrijkste knopen en steken, praktijkgedeelte (met elkaar oefenen).

  Onderwerpen  2e avond
  Vragen behandelen van de 1e avond, eenvoudig splitsen en bezetten, het te gebruiken gereedschap, praktijkgedeelte.


 • Opfriscursus Klein Vaarbewijs I en II

  Je hebt het Klein Vaarbewijs maar de kennis is niet meer optimaal.
  Dan is dit de gelegenheid om weer de puntjes op de i te zetten! 

  De cursus wordt gegeven op woensdagavond  1 maart 2023.

  1 lesavonden 19.30 – 22.00 uur

  Cursuslocatie: Roeisociëteit van de K.D.R&Z.V aan het Wantij, Wantijpark 2  3312 AV Dordrecht.
  Cursusleider: Kees van Veen, (gecertificeerd cursusleider)
  De kosten zijn: Cursusgeld  € 10,-

  *Aanmelden uiterlijk voor 20 februari 2023.

  Wat wordt er behandeld?
  Alle belangrijke zaken van de leerstof Klein vaarbewijs I en II worden nog eens doorgenomen en de laatste nieuwe regels en veranderingen worden besproken.

  En wil je een speciaal onderdeel nog eens toegelicht hebben kan dat. Maak alvast een vragen lijstje!


 • Basiscertificaat Marifonie

  2 lesavonden 19.30 – 22.00 uur

  De marifoon is je veiligheidsmiddel bij uitstek.
  Je ontvangt meteorologische waarschuwingen. En je overlegt met andere schepen bij gevaar voor aanvaring. Je kunt hulp inroepen in geval van nood. En bij het passeren van sluizen en bruggen en het zoeken van een ligplaats in een jachthaven overleg je via de marifoon met de sluis- of brugwachters en de havenmeester.

  Op een schip, voorzien van een marifoon, moet tenminste één persoon aan boord zijn die in het bezit is van een bedieningscertificaat. De overige opvarenden mogen onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de bezitter van het certificaat de marifoon bedienen.

  Het volgen van deze cursus is dus ook van belang voor roeiers die op groot water en op zee roeien.

  Start is op woensdag 23 november 2022.
  Vervolgavond is op woensdag 30 november 2022.

  Bezoek aan de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat te Dordrecht.(datum en tijd moet nog afgestemd worden met de verkeersleiding van de Rijkswaterstaat te Dordrecht )

  Cursuslocatie: Roeisociëteit van de K.D.R&Z.V aan het Wantij, Wantijpark 2  3312 AV Dordrecht.
  Cursusleider: Kees van Veen, (gecertificeerd cursusleider)
  De kosten zijn: Cursusgeld  € 58, -. Administratiekosten € 3,-

  Cursusboek ANWB “Cursusboek Marifonie” (zelf aanschaffen) € 20,99 (2020)
  Examenkosten  € 72 (2022). Marifonie examens worden namens en onder toezicht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Telecom / DGG) afgenomen .

  * Aanmelden uiterlijk voor  5 november 2022.

  De vergunning is afgeschaft. Vanaf 1-01-2016 kost het registreren ( www.agentschaptelecom.nl ) van een marifoon  € 44,- per jaar. Dit bedrag betaal je voor één registratie en het maakt niet uit hoeveel marifoons onder deze registratie vallen.

  Wat leer je?
  Voorschriften, procedures en techniek van de maritieme communicatie.Tevens wordt georganiseerd een bezoek aan de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Het in de praktijk zien hoe een verkeerspost ”werkt” is een zeer leerzame aanvulling op deze cursus.

  Geeft je recht
  Tot het bedienen van VHF – Radio – Telefonie apparatuur met automatische vermogens reductie.Met een Basiscertificaat Marifonie mag u op Nederlandse schepen op binnenwateren en kustwateren een marifoon bedienen. Een draagbare marifoon (portofoon) bedienen die geprogrammeerd is met ATIS mag ook. Het gebruik van AIS valt eveneens onder het Basiscertificaat.

  Voor het deelnemen aan het examen, voor het Basiscertificaat Marifonie, moet men tenminste 16 jaar oud zijn. Heeft men dit examen goed afgerond dan ontvangt men een getuigschrift. Hierna kan men het ”Bedieningscertificaat” aanvragen à kosten  € 72, – (2022).
  Het certificaat is onbeperkt geldig.


 • Algemene Informatie

  Aanmelding van de cursussen:
  Per e-mail : cursussen@kdrzv.nl

  Inschrijving:
  Na aanmelding krijgt de cursist bevestiging van ontvangst.
  Na uiterste * Aanmelddatum ontvangt de cursist bevestiging van inschrijving en nadere administratieve gegevens omtrent zijn / haar cursus.

  Het doorgaan van de cursus:
  De cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname +/- 10 deelnemers per cursus.

  Coördinator:
  Marius Prevoo
  Telefoon: 06-17906336

    • Nieuws