Gedragscode KDR&ZV

Onze vereniging moet een prettige en veilige omgeving zijn. Sportiviteit, competitie, gezelligheid en sociaal gedrag gaan hand in hand. Zeker met zoveel jeugdleden moeten we extra alert zijn dat we de juiste begeleiding en richtlijnen aanreiken. Een goede leidraad die wij als vereniging hanteren zijn de Gedragsregels NOC*NSF.
Deze zijn bedoeld als om alle begeleiders van sporters en sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.

Kernelementen van de gedragsregels gaan over (sexuele) intimidatie (verbaal/non-verbaal/fysiek), belediging, machtsverschillen (trainer-pupil) en verantwoordelijkheid van de begeleiders.

De omgang tussen mensen en het lichamelijk contact bij sporten laten zich niet tot in detail regelen. Dat is ook niet de bedoeling van de gedragsregels. Lichamelijk contact kan functioneel zijn (uit het water tillen van een kind) en een “aai over de bol” kan motiverend zijn. Wel geven gedragsregels aan hoe je vervelende situaties kan voorkomen en geven de grenzen aan van het handelen.

Voor de handhaving heeft de KDR&ZV een vertrouwenscommissie ingesteld, die werkt volgens een overeengekomen protocol waarbij strikt vertrouwelijk hoor en wederhoor worden toegepast. Leden kunnen zich rechtstreeks wenden tot de leden van deze commissie: zie de laatste Pikhaak voor namen en telefoonnummers.

Klik hier voor de ”Gedragsregels NOC*NSF”

 • KDR&ZV sluit alle sportlocaties

  Vanaf zondag 15 maart 18.00 uur, heeft de KDR&ZV op last van het kabinet al haar sportaccommodaties gesloten om verspreiding van het coronavirus te helpen voorkomen/beperken.
  Klik hier om verder te lezen

 • Nieuws

 • Nieuws

  Combi Rotterdam op z’n Dordts

  Onze vereniging moet een prettige en veilige omgeving…

  bas

  Combi-zeilwedstrijd op Spaarbekken

  Onze vereniging moet een prettige en veilige omgeving…

  bas