Gedragscode KDR&ZV

Onze vereniging moet een prettige en veilige omgeving zijn. Sportiviteit, competitie, gezelligheid en sociaal gedrag gaan hand in hand. Zeker met zoveel jeugdleden moeten we extra alert zijn dat we de juiste begeleiding en richtlijnen aanreiken. Een goede leidraad die wij als vereniging hanteren zijn de Gedragsregels NOC*NSF.
Deze zijn bedoeld als om alle begeleiders van sporters en sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.

Kernelementen van de gedragsregels gaan over (sexuele) intimidatie (verbaal/non-verbaal/fysiek), belediging, machtsverschillen (trainer-pupil) en verantwoordelijkheid van de begeleiders.

De omgang tussen mensen en het lichamelijk contact bij sporten laten zich niet tot in detail regelen. Dat is ook niet de bedoeling van de gedragsregels. Lichamelijk contact kan functioneel zijn (uit het water tillen van een kind) en een “aai over de bol” kan motiverend zijn. Wel geven gedragsregels aan hoe je vervelende situaties kan voorkomen en geven de grenzen aan van het handelen.

Voor de handhaving heeft de KDR&ZV een vertrouwenscommissie ingesteld, die werkt volgens een overeengekomen protocol waarbij strikt vertrouwelijk hoor en wederhoor worden toegepast. Leden kunnen zich rechtstreeks wenden tot de leden van deze commissie.

  • Het reglement van de Vertrouwenscommissie.
    Stel hier uw vraag aan de vertrouwenscommissie.Als u wilt, kunt u ook bellen met:

    Dieter Valk – 0654332717
    Monique van Buul – 0613233646
    Marjon Laeijendecker (vertrouwenscontactpersoon zeilafdeling) –  0622238392

Klik hier voor de ”Gedragsregels NOC*NSF”
Het reglement van de Vertrouwenscommissie KNRB