Nieuw Werryvlot bij de KDRZV

Gefilmd door: Wim Jonkergauw

Het wherryvlot is vervangen,

Met de nieuwbouw in 2000 kwam al het idee op om te zijner tijd het wherry vlot te vervangen.

Bij het opstellen van het Meerjaren Onderhouds Plan vijf jaar geleden werden dat wat concreter. Het resultaat ervan was dat er vanaf die tijd werd gespaard om de vervanging te realiseren. De recente mogelijkheid om subsidie te krijgen maakte dat het besluit genomen kon worden het plan te realiseren.

Met een strakke planning is het werk in een week tijd uitgevoerd.

Gebroeders de Leeuw uit Oosterhout heeft het oude vlot gedemonteerd en afgevoerd. Zij waren ooit bezig de palen van het remmingwerk bij de fietsbrug te vervangen. Toen wij ze vroegen hoe het werk bij ons aan te pakken hadden zij het goede idee niet vanaf het water te werken maar voornamelijk met een kraan op het land. En zo stond er op maandag 30 november een zeer grote mobiele kraan op het inmiddels met zand en rijplaten geheel uitgevlakte terrein.

De eerste actie was het demonteren en op de wal zetten van de loopbrug. Daarna werd het oude vlot in delen met de kraan op de kant gezet. Daar kwam heel wat brand- en slijpwerk aan te pas. Elk van de zeven drijvers , inclusief grind, woog ongeveer 6000 kg.

Diezelfde dag heeft Inter Boat Marinas het nieuwe vlot geassembleerd op het terrein bij het Vissertje. Aan het begin van de middag kwam het nieuwe vlot aanvaren en werd afgemeerd aan ons buitenvlot.

De dinsdag  werd gebruikt om de oude drijvers met grind af te voeren. Aan de loopbrug werden rollen  gemonteerd.

Op woensdag was er een tegenvaller. De loopbrug bleek niet te passen. Na onderling overleg onder hoge druk werd een oplossing gevonden. Helaas een dag vertraging.

De dag erna paste de loopbrug wel en kon het plaatsen van de drie palen beginnen. De chauffeur van vrachtwagen die de drie 15 m. lange palen bracht, had de grootste moeite om achteruit de bocht bij Waterlust te nemen.

Aan het eind van die middag was het terrein bijna weer leeg. Toen moesten nog de rijplaten en het opvulzand worden afgevoerd maar vrijdag werd het terrein schoongeborsteld opgeleverd. Er was gelukkig maar heel weinig schade aangebracht aan de bestrating door al het zware materieel maar dat werd keurig hersteld.

Er zijn nog een paar uitstaande acties: Het drijfvermogen van het vlot wordt aangepast.

De huidige klep wordt vervangen door een korter exemplaar zonder opstaande randjes. Het kraantje wordt later geleverd.

Het vlot wordt gebruikt en zal ons jaren plezier geven en weinig onderhoud vragen.

 

Ton den Boon  5 jan 2021