De geschiedenis van de KDR&ZV

… Zo begon het
KDRZV_wedstrijd_in_1848Op initiatief van Prins Hendrik werd, na een zeilwedstrijd van de Koninklijke Yachtclub in Dordrecht, door lokale scheepsbouwers en reders de DR&ZV opgericht in 1851. Al een jaar later werd zijn broer, Koning Willem III, beschermheer. Het duurde overigens tot 1926, na het behalen van het Nederlands kampioenschap, dat de DR&ZV het predicaat Koninklijk ontving. Met Prinses Beatrix als erelid schetst dit de nauwe verbondenheid tussen het koningshuis en onze Vereniging. De statuten vermeldden destijds dat het bestuur de bevoegdheid had om vaartuigen te bemannen met matrozen…te doen deelnemen, voor rekening van de vereniging aan wedstrijden..‘:  De KDR&ZV is daarmee de oudste sportvereniging van Dordrecht, die ook nog eens koninklijk is, en Dordtsche roeiers waren de eerste beroepssporters van de stad!

Wherries
Dat de leden van de vereniging zijn gaan roeien zoals wij dat nu kennen, heeft tot 1875 geduurd! Pas in 1911 worden vrouwen toegelaten, onder voorwaarde ‘dat zij geen bijzondere voorrechten zouden genieten boven de heren en geen moeilijkheden zouden veroorzaken’!
Omdat gevaren wordt op de rivier, worden wherries gebouwd door botenbouwers Deichmann & Ritchie uit Hillegersberg , die over een ruime zeeg beschikken en tegen het ruigere water zijn opgewassen.
Het eerste onderkomen voor de roeiboten, het schuitenhuis, bevond zich in de Wijnstraat en wordt in 1876 in gebruik genomen. In 1908 wordt het verplaatst naar de Nieuwe Haven, waar ook ruimte is voor leden met een gemotoriseerd pleziervaartuig.

KDRZV_Kaninefaat _600x370Wedstrijdacht
Eind 19e eeuw ontstaan een groot aantal roeiverenigingen aan universiteiten. Zij domineren al snel de wedstrijden omdat zij gemakkelijk teams kunnen vormen en regelmatig trainen. Hiervoor worden meestal smalle, vanuit Engeland geïmporteerde, wedstrijdboten gebruikt.

Deichmann & Ritchie raken hierdoor geïnspireerd en bouwen rond 1910 een uiterst lichte wedstrijdacht. Dit schip werd rond 1920 door de Dordtsche aangeschaft en de Kaninefaat gedoopt. Hiermee worden de Dordtenaren kampioen bij de Nederlandse kampioenschappen roeien in 1921 en 1922 op de Amstel in Amsterdam! In 2013 is dit schip volledig gerestaureerd en opgehangen in de nieuwe roeiloods aan het Wantij.

Wedstrijdprestaties
Doordat de scheepvaart op de Merwede in de jaren vijftig/zestig van de vorige eeuw sterk toenam, werden de roeiactiviteiten verplaatst naar de huidige locatie aan het Wantij. Er werd fanantiek getraind door een aantal skiffeurs zoals Lex Redelé, wat zijn vruchten heeft afgeworpen: meerdere keren KDRZV_Lex_Redelé_Ned.Kampioen_in_1952Nederlands kampioen en winnaar van de Koninklijke Holland Beker; na de Olympische titel de meest begeerde internationale prijs voor skiffeurs! In de jaren 80 waren er opnieuw een aantal Dordtenaren die Nederlands kampioen werden: Leo Uittenbogaard, Arjen de Korver en Joost Prins behoorden tot de gelukkigen.
In 1984 wordt Joost Prins met Maarten van Dierendonck zelfs wereldkampioen in de klasse tot 23 jaar. Peter Bots presteert het om in 1988 wereldkampioen te worden in de klasse van 45-jarigen, zowel in de dubbeltwee als in de dubbelvier in een combinatieboot.

… en zo is het nu
Een bloeiende, brede watersportvereniging, met aan de Nieuwe Haven een mooie ligplaats voor onze havenleden en een prima verblijfplaats voor passanten.
Op het Spaarbekken genieten de zeilers met o.a. Optimisten van hun sport.
En aan het Wantij zijn de roeiers te vinden. Met ruim 100 boten en meer dan 450 leden is de KDR&ZV één van de grootste roeiverenigingen van Nederland, met ook plaats voor minder valide roeiers.

Kortom, een vereniging om trots op te zijn!