Werkzaamheden N3-brug

Vanaf 6 januari 2020 wordt de Wantijbrug/N3-brug gerenoveerd. De Wantijbrug wordt vanaf deze datum niet meer bediend tot medio oktober 2020. Lage scheepvaart (niet hoger dan 6,25 m) kan de brug passeren door de vaste delen van de brug. Hoge scheepvaart (hoger dan 6,25 m) kan de Wantijbrug niet meer passeren vanaf 6 januari 2020 tot medio oktober 2020. Meer lezen …

Alternatieve route voor Hoge Scheepvaart

Voor de hoge scheepvaart geldt vanaf deze datum een omvaarroute van en naar de jachthaven Westergoot: Zeilboten die vanwege hun hoogte en diepgang (max. 1.50 m) de route via Otter- en Helsluis, gelegen tussen de Nieuwe Merwede en de Beneden Merwede, niet kunnen passeren, dienen om te varen via de Nieuwe Merwede en de Beneden Merwede en gebruik te maken van de brugopeningen in de Merwedecorridor (Gorinchem – Dordrecht v.v.).

Volledige stremming

In 2020 zal de vaarweg in maximaal 3 weekenden volledig gestremd worden. Deze volledige stremmingen zijn nodig om de bestaande brugdekken (vallen) uit te hijsen, de nieuwe brugdekken aan te brengen en de systemen te testen. De exacte data van deze weekenden zijn nog niet bekend.

  • Mag ik roeien? Check het BRS
  • Nieuws

  • Gastentocht

  • Activiteiten voor leden